Kyline Alcantara Sings Her Favorite Songs | Preview Challenge | PREVIEW

Hi, it’s me Kyline Alcantara and I’m gonna answer Preview’s song slam book Let’s go! Ano ba yung song ko sa shower? Korean siya eh. Joke lang! Ano ba? Oh yeah! Kinikilig naman ako dun! Okay, Chasing Cars. Pero version to ng Snow Patrol. Aw. Na-sad din ako. I don’t get sad! Kidding. My karaoke […]